Simulācijas tests Pilsonības likumā noteiktajai Latvijas vēstures, kultūras un LR Satversmes pamatjautājumu zināšanu pārbaudeiBiedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” ("JNKBA") īstenojot projektu „Vienoti Jelgavai” (līguma identifikācijas nr.2012.EEZ/PP/2/MIC/014/019), izstrādāja interaktīvo simulācijas testu.

Projekta „Vienoti Jelgavai” mērķis - vispārēja sabiedrības izpratnes līmeņa celšana par pilsonisko līdzdalību un starpkultūru dialoga veicināšana, izglītojot un iesaistot sabiedrību kopumā; valsts valodas apguves un naturalizācijas procesa veicināšana, vienotas vēstures izpratnes veidošana, izmantojot interaktīvas aktivitātes dažādām sabiedrības grupām.

Jums ir iespēja izmantot izveidoto interaktīvo simulācijas testu Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm (LR Satversmes, Latvijas vēstures un kultūras pamatjautājumi), lai pārliecinātos, ka esat gatavi zināšanu pārbaudei!

Rakstiskajā pārbaudē pilsonības pretendents izpilda testu, kurā ir 18 jautājumi (10 jautājumi par Latvijas vēsturi un kultūru, 8 - par LR Satversmi), kā arī jāuzraksta vai jānorunā valsts himnas teksts.

Ievērojiet!
  • Katra pārbaudes daļa (Latvijas vēsture un kultūra/ LR Satversme) tiek vērtēta atsevišķi. Pārbaude nokārtota, ja ir nokārtotas visas daļas.
  • Ja pretendentam pirmajā reizē neizdodas nokārtot zināšanu pārbaudi, nākamo reizi to var kārtot ne agrāk kā pēc viena mēneša.
  • Atkārtoti pretendentam jākārto tikai tā pārbaudes daļa, kura nav nokārtota, nevis visa zināšanu pārbaude kopumā.
Izpildiet testu! Pēc testa izpildes Jūs saņemsiet atbildi, vai testa daļa nokārtota!

Lai veicas!