Simulācijas tests Pilsonības likumā noteiktajai Latvijas vēstures, kultūras un LR Satversmes pamatjautājumu zināšanu pārbaudeiPar JNKBA


2004.gada 5.maijā apvienojot Jelgavas čigānu, ebreju, krievu, lietuviešu un poļu nacionālās kultūras biedrības dibināta vienīgā mazākumtautību biedrību asociācija Zemgales reģionā - Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija (turpmāk - JNKBA). 2005.gadā pievienojās Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo” un 2006.gadā Jelgavas baltkrievu biedrība „Ļanok”.

JNKBA darbības virzieni – Jelgavas iedzīvotājiem labvēlīgu apstākļu radīšana, etniskās identitātes saglabāšana, kā arī pilsoniskas, integrētas un saliedētas sabiedrības veidošana Jelgavā, Latvijā un Eiropā kopumā. JNKBA ir nozīmīgs sadarbības partneris Jelgavas pilsētas pašvaldībai sabiedrības integrācijas jautājumu risināšanā.

Sākot no 2004.gada Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija ir organizējusi Jelgavas pilsētā un novadā vairākus mazākumtautību nacionālos kultūras, izglītojošos pasākumus, tādējādi iepazīstinot pilsētas iedzīvotājus ar viņu tautu vēsturi, vērtībām, svētku svinēšanas un daiļamatniecības tradīcijām un otrādi, iepazīstinot visus mazākumtautību pārstāvjus ar latviešu kultūras mantojumu, tradīcijām utt.. JNKBA organizē tikšanās un informatīvos pasākumus Jelgavas nevalstiskajam sektoram ar mērķi celt kapacitāti un sekmēt sadarbību ar citām NVO, Jelgavas pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī lai sekmētu finanšu resursu piesaistes prasmes. Ar savu aktīvo darbību piesaistot vairāk interesentus ne tikai no Jelgavas, bet arī no visas Latvijas, bez vecuma, tautības un sociāliem ierobežojumiem.

Biedrība cieši sadarbojas ar vairākām Jelgavas NVO, ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi, ar Jelgavas Jauniešu centru un ar citam Jelgavas pašvaldības iestādēm. Pēdējo gadu garumā asociācija mērķtiecīgi piesaista arvien vairāk jauniešus, kuri ir vai kļūst par aktīviem sabiedrības dalībniekiem, tas palīdz attīstīties ilgtermiņā ne tikai biedrībai, bet visai sabiedrībai kopumā. Biedrība JNKBA ir multikulturāla, un tas palīdz iesaistīt, un līdzdarboties ar cilvēkiem no dažādām tautām.