Pareizās atbildes izvēle

1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu!
2. Ar krustiņu rāmītī atzīmējiet pareizo atbildi uz jautājumiem, kuriem ir doti trīs atbilžu varianti!

PAPILDJAUTĀJUMI